Vay tiền Sài Gòn

Về dịch vụ

Cho vay trả góp

Cách vay tiền

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bao gồm: chứng minh nhân dân, lái phep lái xe / hộ khẩu

Bước 2: Làm hồ sơ từ 10 phút tại các điểm cung cấp Dịch vụ vay tiền nhanh hoặc qua điện thoại

Bước 3: Duyệt nhanh trog 30 phút, giải ngân trong 2 giờ sau khi ký hợp đồng

Bước 4: Giải ngân vào tài khoản hoặc nhận tiền mặt tại Ngân hàng đối tác / bưu điện

Độ tuổi

Từ 20 đến 60

Khu vực hỗ trợ

Toàn quốc (Trừ Hải Phòng và các huyện đảo)

Hạn mức vay

Từ 3 triệu đế 10 tỷ

Giới hạn lãi suất

Lãi suất cạnh tranh

Thời hạn cho vay

Đang kiểm tra

Thông tin văn phòng

Trụ sở chính

Địa chỉ:

Đang kiểm tra

Địa chỉ:

Thời gian làm việc

Đang kiểm tra

Số điện thoại

0922 580 901