Vay tiền góp 24h

Về dịch vụ

Cho vay trả góp

Cách vay tiền

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bao gồm: chứng minh nhân dân, lái phep lái xe / hộ khẩu

Bước 2: Làm hồ sơ từ 10 phút tại các điểm cung cấp Dịch vụ vay tiền nhanh hoặc qua điện thoại

Bước 3: Duyệt nhanh trog 30 phút, giải ngân trong 2 giờ sau khi ký hợp đồng

Bước 4: Giải ngân vào tài khoản hoặc nhận tiền mặt tại Ngân hàng đối tác / bưu điện

Độ tuổi

Từ 16 tuổi trở lên

Khu vực hỗ trợ

Toàn quốc (Trừ Hải Phòng và các huyện đảo)

Hạn mức vay

Từ 10 triệu đến 500 triệu

Giới hạn lãi suất

Lãi suất cạnh tranh

Thời hạn cho vay

Đang kiểm tra

Thông tin văn phòng

Trụ sở chính

Địa chỉ:

Đang kiểm tra

Địa chỉ:

Thời gian làm việc

Đang kiểm tra

Số điện thoại

0902 884 085