Duyệt bởi
Tháng: Tháng Bảy 2021

Bank là gì ? – Mục đích kinh doanh

Bank là gì ? – Mục đích kinh doanh

Bank là gì ? Ngân hàng là một loại hình tổ chức tài chính. Chấp nhận tiền gửi, cho vay (cho vay) và thực hiện các giao dịch ngoại hối. Nó cũng có thể phát hành tiền giấy. Những gì bạn thực sự có thể làm/ Phạm vi “ngân hàng” khác nhau giữa các quốc gia. Theo nghĩa rộng, nó bao gồm các tổ chức tài chính chính sách như ngân hàng trung ương và ngân hàng đặc biệt, và…

Đọc Thêm Đọc Thêm